Info: @syriankhabar (Machine Translated) and Trump Tweeting away…

By | January 5, 2020

Yup!

Just some things I am digging up through friends and such. Starts with info from @syriankhabar and ends with info from Trump still Tweeting and making huge threats. Twitter is not the place to conduct negotiations, but it is the place to destroy relationships…

My suggestion to Iran is not threaten the “Rabid Tweeter in Chief” called Trump…

https://en.tgchannels.org/channel/syriankhabar

✴️محتوای پیام دردناک ایران به آمریکا

🔸محتوای پیام ایران به طرف آمریکایی داده به گونه‌ای بوده که مقامات آمریکایی را دچار وحشت شدیدی کرده است. هر چند هنوز از ابعاد این پیام اطلاعی ندارم اما به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به شکل کامل اعتماد بنفس خود را از دست داده‌اند، خبرهایی که به وسیله واسطه‌ها به سمت تهران در طول ساعت‌های گذشته به گوش رسیده بیانگر آن است که مقامات کاخ سفید پس از این اشتباه راهبردی، هر کسی که فکر می‌کنند با ایران کوچکترین ارتباطی داشته و دارد و می تواند به مقامات ایرانی دسترسی داشته باشد متوسل شدند تا پاسخی که قرار است دریافت کنند در همان ابعاد و نه بیشتر باشد!!

🔸اما اگر قرار است ابعاد این پاسخ مشخص گردد باید رئیس ستاد مشترک، فرمانده نیروی دریایی و هوایی و بالاتر از آن شخص ترامپ که دستور این ترور را صادر کرده است کشته شوند تا با هم برابر شویم (البته که باز هم نخواهیم شد) و این چیزی است که آمریکایی‌ها خودشان بهتر می دانند. وزیر امور خارجه آمریکا در طول ساعت‌های گذشته به همراه سایر مقامات این کشور یک نبرد رسانه‌ای را شروع کردند تا به زعم خود تصمیم مقامات ایران را تحت تاثیر قرار دهند!! ولی آنچه به عنوان پیام سفارت سوئیس از طرف ایرانی‌ها برای آن‌ها فرستاد تمام برآوردهای آنها را نقش بر آب کرد.

🔸دونالد ترامپ که در سیاست خارجی خودش به بن‌بست خورده بود و کنگره او را به جرم خیانت فراخوانده بود تا محاکمه اش کند، از سوی دیگر در آستانه انتخابات نمی دانست باید چگونه صحنه بازی را عوض کند دست یک قمار خطرناک زد، این قمار آن اندازه خطرناک بوده که در آمریکا هیچکس حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست و ترامپ تحت فشار سیاسیون مخالف خود ناچار شده شخصاً مسئولیت این اقدام جنون آمیز را برعهده بگیرد. ترامپ یک قمار را شروع کرده که سعی می کند با تهدید و فشار و همچنین التماس و رایزنی و‌ حتا با دادن امتیازهای مختلف از آن فرار کند. خودش بهتر می‌داند که آنچه درباره مذاکره و گفت‌وگو با ایران می‌گوید جز تحقیر بیش از پیش خودش نیست.

🔸هنوز از متن مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با همتای روسی خبری منتشر نشده اما او در گفتگویی با رئیس جمهور مفلوک عراق گفته که خواستار افزایش تنش نیست! و عراق نباید محلی برای تنش آفرینی باشد!! این اقدامات مقامات مختلف آمریکایی که شامل پمپئو، برایان هوک مارک اسپ و حتی سناتورهای نفتخواری مانند لیندزی گراهام می شود، در واقع تهدید ناشی از ترس را نشان می دهد. لیندزی گراهام وقتی سهمیه اش از نفت سوریه را گرفت، اینگونه طرفدار ترامپ شده است. منافعی او در چاه‌های نفت سوریه و عراق دارد که بعدها مشخص خواهد شد که چه پیمانکارانی وابسته به این جانور بی شاخ و دم هستند.

🔸در کاخ سفید همه از وحشت احتمالی هدف قرار گرفتن یکی از پایگاه های این کشور در عراق که صدها نظامی در آن به سر می‌برند توسط موشک‌های زمین به زمین ایران خواب راحت ندارند. آنها به خوبی می دانند که اگر همزمان یکصد فروند موشک به این پایگاه‌ها اصابت کند هیچ چیزی از آن باقی نخواهد ماند و تلفاتی که به نظامیان آمریکایی وارد خواهد شد همه به پای حماقت ترامپ نوشته می شود. بنابراین بادام با گفتن این واژه که دنبال جنگ نیست و می خواسته با این اقدام جلوی جنگ را بگیرد در حقیقت دارد کلاه سر خودش می گذارد.

K.J
@syriankhabar

Content of Iran’s painful message to America

The content of Iran’s message to the US has been so intense that it has frightened American officials. Although I am not aware of the magnitude of the message yet, Americans seem to have completely lost their confidence in themselves, the news that has been heard by the intermediaries in Tehran over the past few hours indicates that White House officials have since this strategically mistake, asking anyone who has the slightest connection to Iran and can reach out to Iranian officials to ask Iran to respond their aggression in the same dimension and no more !!

But if the magnitude of this response is to be determined, the Joint Chiefs of Staff, the Navy and Air Commander and even Trump who ordered the assassination must be killed in order to equalize the crime(of course it won’t) and This is what Americans know better. During the past few hours, the US Secretary of State, along with other officials in the country, has launched an infowar to influence the decision of the Iranian authorities! But the message that Iran sent back via the Swiss embassy to the American government undermined all Trump gang’s plot.

Donald Trump, who had been stalled in his foreign policy and had been convicted of treason by Congress, that the Congress is trying to prosecute him, did not know how to change the game on the eve of the election and risked playing a dangerous gamble. It is so dangerous that no one in America is willing to accept responsibility, and Trump, under the pressure of his opposition, has been forced to personally take responsibility for this heinous act. Trump has started a gamble that tries to escape with threats and pressure, as well as begging and consulting, even by offering concessions. He knows that what he says about negotiating with Iran is nothing more than humiliating himself.

The US Secretary of State’s talks with his Russian counterpart have not yet been released, but he has said in an interview with the beleaguered Iraqi president that he does not want tensions to rise! And Iraq should not be a place for tension! The actions of various US officials, including Pompeo, Brian Hook Mark Spar, and even oil senators such as Lindsay Graham, actually show the extent of fear. Lindsey Graham has become a pro-Trump when he took his quota of Syrian oil. His interests in the oil fields of Syria and Iraq will later determine which contractors are connected to this hornless and tailless beast(Graham).

In the White House, everyone is scared of the potential target bases in Iraq, where hundreds of troops are stationed. They know very well that if one hundred missiles hit these bases at the same time, nothing will be left behind, and the casualties that will be inflicted on American troops will all be attributed to Trump’s stupidity. So, by saying the word that he was not seeking war and wanted to stop the war by doing so, he was actually fooling himself

K.J.
Telegram channel: @syriankhabar

🔳ترس و‌ وحشت در سخنرانی ترامپ

پیام قدرتمندانه ایران اینگونه صدای رئیس‌جمهور آمریکا را لرزش واداشت… ترامپ چهار دقیقه و ۱۱ ثانیه در مورد دستور ترور سپهبد سلیمانی و سایر همراهانش صحبت کرد و در تمام طول این ۴ دقیقه نتوانست بر اعصابش مسلط باشد و صدایش نلرزد. خوب گوش کنید که چگونه پیام ایران زنگ‌ها را در کاخ سفید به صدا درآورده است. به زودی برای شما خواهم نوشت ایران چه پیامی به آمریکایی‌ها داده که اینگونه به هم ریخته اند.

نه خبری از سر تکان دادن ترامپ است و نه خبری از شانه تکان دادن‌ و نه خبری از بستن چشمان و سر بالا گرفتن هنگام سخنرانی. ترامپ تازه فهمیده بلانسبت چه …. خورده است.

@syriankhabar

Fear and fury in Trump’s speech

Iran’s powerful message shook the voice of the American president in such a way … Trump spoke for four minutes and 2 seconds about the assassination of Lieutenant General Soleimani and his companions, and he could not control his nerves all this time. Listen well to how Iran’s message has sounded the bells at the White House. Soon, I will write to you what kind of message Iran has given to the Americans who have messed up like this.

There is no shaking of Trump’s head, no shaking of his shoulder, no closing eyes and a high-pitched speech. Trump has just figured out what he ate.

Telegram channel: @ syriankhabarNow our Commander and Tweeter is on Twitter and Twitting (threatening) away…

Maybe and I just think maybe, it would be a good idea to put Trump and his twitter fingers off of Twitter? Children need to be grounded once in awhile and this is a good time….unless we really badly desire and need that, “War with Iran”…

He already started that War with Iran, now he is egging it on…

I think Trump and his Neocons have done enough for today!

WtR

Tidbit and Interesting: Trump accused Obama of wanting to do a war with Iran…

So maybe, just maybe Trump is doing what he accused Obama of?

Nah Trump would not do that, just like Obama would not do that, just like Bush would not do that…

Category: Russia

About kKeeton

A survivor of six heart attacks and a brain tumor, a grumpy bear of a man, whom has declared Russia as his new and wonderful home. His wife is Russian and she puts up with this bear of a man and keeps him in line...Thank God for my sweetie and Russia...kKEETON